HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

  
  
Get Adobe Flash player

Related Terms
  

บริษัท วิกซ์เทค จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจในด้านวิศวกรรม บริการรับออกแบบงานโครงการ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาทุกชนิดรวมถึง สินค้าอุปโภค ที่ต้องการการออกแบบที่เป็น Hygienic Design ( การออกแบบค้านความปลอดภัย ทางสุขลักษณะ) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ ตามมาตราฐาน 3A,EHEDG,HACCP โดยวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า20ปี

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ และรับทำโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงจำหน่ายสินค้าและสารเคมีในการผลิตและบำบัดน้ำ รวมถึงอะไหล่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท รับออกแบบ งานปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic Pump) คือการออกแบบโดยใช้ปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเหลว เช่น อุตสาหกรรมนม เครื่องดื่ม
ให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการเน้นความปลอดภัยสูง ซึ่งเน้นในด้านความสะอาด กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
HYGIENIC DESIGN IN FOOD INDUSTRY

Vixxtech Co., Ltd. 

29/175 Moo 4 Soi Lam Pho 17 Kanchana Phi Sek Road Tambon Lam Pho Amphoe Bang Bua Thong Province Nonthaburi 11110
Plate Heat Exchanger (PHE.) เป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและความเย็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงงานนั้นๆ  PHE. นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ระบบน้ำร้อนและระบบน้ำเย็น ระบบระบายความร้อน ระบบแลกเปลี่ยน พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น ระบบรักษารักษาอุณหภูมิของ Poductsให้คงที่ ระบบรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็น

   เรามีบริการรับออกแบบระบบแลกเปลี่ยน Exchanger ทุกระบบ ให้กับลูกค่าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงงานนั้นๆ 
 

 


     เรามีบริการรับประกอบ  Frame และติดตั้งท่อพร้อมระบบคอนโทรล


   เรามีบริการรับเปลี่ยนFrameใหม่ แต่ใช้แผ่นPlateเดิมพร้อมกับทำการล้างทำความสะอาดแผ่นเก่าให้


   เรามีบริการรับทำFrameใหม่พร้อมประกอบและTest